Presentación de Victor Campio coma socio de honra do Foro